Inventarul clădirilor din domeniul public al statului cu suprafeţe utile de peste 500 mp, încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia publică DSVSA Braşov


Clădiri DSVSA Braşov 2013 PNG
Clădiri DSVSA Braşov 2014 PNG