Serviciul Evidenta Informatica si Control Administrativ
  Sef Serviciu - Ing. Rosca Patricia  
  Consilier Superior - Ing. Stanciu Irina  
  Consilier Principal - Dr. Varga Karola Adriana  
  Consilier Superior - Dr. Guiman Adrian  
  Consilier Superior - Dr. Ducar Dumitru  

 
  Atributii si responsabilitati - Atributii si responsabilitati  


Cerere de eliberare a pasaportului individual pentru animalele din specia bovine
DOC
Imputernicire pentru ridicarea pasaportului bovinei
DOC
Cerere de eliberare a registrului de exploatatie
DOC


Crotalii Bovine
DOC
Crotalii caprine
DOC
Crotalii ovine
DOC
Crotalii suine DOC
Formular de identificare
DOC
Formular de miscare
DOC
Formular de declarare eveniment
DOC
Anexa
DOC
Pasaportul bovinei
DOC