Laboratorul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor "Dr.Mihai Dumitru" Brasov
              Laboratorul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor "Dr.Mihai Dumitru" functioneaza ca entitate tehnica fara personalitate juridica, în cadrul Directiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Brasov, fiind subordonat Directorului Executiv. Laboratorul este autorizat sanitar veterinar - Autorizatia Sanitara Veterinara de Functionare nr. 41/23.06.2003 emisa de Agentia Nationala Sanitara Veterinara.  

 

Organigrama Laborator
Analize ce pot fi solicitate in cadrul programului de autocontrol
Despre Laboratorul sanitar veterinar de statACREDITARE RENAR


  
              LSVSA Brasov a avut implementat sistemul calitătii în conformitate cu prevederile SR EN ISO / CEI 17025/2001 iar în momentul de fată are depusă documentatia la RENAR în vederea reacreditării în conformitate cu prevederile SR EN ISO / CEI 17025/2005 având nr. de intrare 6572/20.05.2008 si dosarul nr. 1669. Obiectivele principale privind calitatea sunt :

- realizarea incercarilor in conformitate cu metodele de incercare standardizate, a metodelor nestandardizate validate, cerintelor clientilor si cerintelor de reglementare;
- asigurarea laboratorului cu localuri si conditii ambientale corespunzatoare care sa nu invalideze rezultatele incercarilor, precum si asigurarea de aparatura pentru monitorizarea conditiilor de mediu;
- asigurarea de echipamente de incercare si masurare corespunzatoare incercarilor efectuate, asigurarea fondurilor necesare pentru mentenanta echipamentelor;
- asigurarea trasabilitatii masurarii prin etalonarea echipamentelor incercare / masurare, procurarea si utilizarea materialelor de referinta certificate si participarea laboratorului la incercari de intercomparatii;
- documentarea implementarea si mentinerea unui sistem al calitatii in conformitate cu standardul international SR EN ISO / CEI 17025:2001;
- mentinerea acreditarii laboratorului de catre organismul national de acreditare;
- tot personalul implicat in activitatile de incercare din laborator sa fie familiarizat cu documentatia referitoare la calitate si sa implementeze politicile si procedurile in activitatea lor;
- evaluarea si analiza periodica a modului de functionare a sistemului calitatii in vederea imbunatatirii acestuia.

       Conducerea Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Brasov isi asuma intreaga responsabilitate pentru activitatile de incercare/masurare din Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor, realizarea politicii si obiectivelor privind calitatea, delegând în acest sens urmatoarele responsabilitati si autoritati:

· Dr. Puchianu Gheorghe - Sef al Laboratorului Sanitar Veterinar de Stat Brasov - are intreaga responsabilitate pentru activitatile tehnice din cadrul Laboratorului.
· Dr. Enache Manuela - responsabil cu managementul calitatii - are responsabilitatea si autoritatea pentru a se asigura ca sistemul calitatii este implementat si mentinut permanent. În acest sens, el are acces direct la managementul la cel mai inalt nivel unde se iau deciziile privind politica sau resursele laboratorului
· Ing. Roman Monica - responsabil cu verificarea metrologică
· Dr. Ilie Elena - Auditor Intern
· Dr. Teodorescu Cristina - Auditor Intern
· As. Baica Terez - responsabil arhivă.